O nama

Preduzeće "RANĐELOVIĆ" d.o.o. osnovano je 1993. godine od strane Ranđelović D. Zorana (direktor-vlasnik), kao proizvodno, trgovinsko i uslužno preduzeće na veliko i malo, export-import "RANĐELOVIĆ" d.o.o. - Strojkovce. Preduzeće je u sektoru drvoprerađivačke industrije sa nazivom podgrupe proizvodnja rezane građe.

 U ovom delu, probaćemo da vas upoznamo sa proizvodnim programom naše firme, o tome sta mi radimo, koje su naše mogućnosti i vizije, proizvodni kapaciteti i tehnologija. Ova stranica nije toliko namenjena našim partnerima jer oni znaju naše mogućnosti, koliko onima koji sa nama nisu sarađivali, kako bi saznali nešto o nama i uvideli da je "RANĐELOVIĆ" d.o.o. firma sa tradicijom i sigurnom poslovnom perspektivom.

Preduzeće "RANĐELOVIĆ" d.o.o. generalno se bavi proizvodnjom rezane građe - četvrtače, u raznim dimenzijama. Pored navedene "četvrtače", takođe može da radi i samicu-dasku u svim dimenzijama, kao i ostalu robu po narudžbini kupca.

Sa svojom raspoloživom šumskom mehanizacijom, trasportnim sredstvima, pogonskim mašinama i radnom snagom, naše preduzeće može da proizvede/izreže oko 5.000 m3 bukovih elemenata - na godišnjem nivou.

Budući da se konstantno unapređuje tehnološki postupak, ova proizvodnja će svakako u dogledno vreme biti i mnogo veća.

Sirovina koja se koristi u proizvodnji je isključivo od bukovog drveta sa domaćeg tržišta, iz šuma koje su vrlo blizu proizvodnim pogonima, (što je vrlo bitno u formiranju cene gotovog proizvoda), i koje "RANĐELOVIĆ" d.o.o. eksploatiše svojom mehanizacijom, zatim transportuje svojim sredstvima do pogona koje je na 20-tak kilometara od šumskog radilišta gde se vrši rezanje, prirodno sušenje i otprema drveta.

Nakon seče na radilištu, izvlačenja trupaca uz pomoć vlastitih šumskih traktora, trupci se sa svojom transportnom mehanizacijom dopremaju na lager-balvanište u krugu preduzeća. Na istom mestu vrši se čišćenje tj. pranje trupaca a onda se isti otpremaju na dalju fazu obrade. Odavde trupci odlaze na rezanje na visokoautomatizovanoj kružnoj vertikalnoj brenti.

Mašina za kraćenje dasaka-talpi, koja se nalazi na kraju opisanog transportera vrši kraćenje na potrebnu dužinu. Skraćene daske sa kratilice se potom prenose na formatizovanje na banseke.

Nakon formatizovanja elemenata ostaje deo od koga se proizvodi friza - za izradu parketa i sitne četvrtače za izradu drški za metle.

Nakon rezanja, posto su proizvodi još uvek sirovi, odmah se prosleđuju na razvitlavanje i prirodno sušenje u hangaru čiji je kapacitet oko 2500m3 odakle se zavisno od narudžbine kupaca vrši prodaja, sa traženim procentom vlage.

Proizvodi se pakuju u palete odakle se otpremaju do konačnog odredišta, našim ili vašim transportom, što je vec stvar dogovora koji možete utanačiti sa našim komercijalnim odelenjem. Na kraju još da napomenemo da naša firma daje garanciju da se ugovoreni kvalitet poštuje u potpunosti i da se isporuka vrši u dogovorenim rokovima.

Dosadašnja proizvodnja je realizovana sa 90 procenta direktne prodaje na ino-tržištu (Italija, Španija), i 10 procenta prodaje domaćim trgovcima i prerađivačima. Iz priloženog se vidi da je naš proizvodni asortiman usmeren i realizovan pretežno na ino-tržištu. Budući da ino-tržište ima precizno definisane kriterijume kvaliteta to jasno pokazuje da "RANĐELOVIĆ" d.o.o. ispunjava zahteve tržita u tome delu.

"RANĐELOVIC" D.O.O. namerava da dosadašnji ciklus porizvodnje usavrši uvođenjem i investiranjem u postrojenja i opremu kojim bi se dobijao kvalitetniji proizvod. Konkretno, investiralo bi se u parionice, sušare i mašine za finiju obradu četvrtača.

U svom kompleksu "RANĐELOVIĆ" d.o.o. poseduje i sopstvenu radionicu koja je zadužena za punu funkcionalnost postrojenja.