Bukova četvrtača

Četvrtača se proizvodi isključivo od bukovih trupaca, različitih standardnih dimenzija, kao poluproizvod za drvnu industriju, i kao takva ima primenu u proizvodnji nameštaja pa je stoga jako tražena na domaćem i svetskom tržištu.

Dimenzije u ponudi:

Svi napred navedeni elementi se rade u A i B klasi (zdravi kern). Dati elementi mogu biti u svežem stanju ili prirodno prosušeni.

Elementi mogu biti pareni i suseni u susari, sa vlagom +/-15%.

Roba se prodaje franko-pilana ili franko-kupac.