Bukove masivne ploče FJ

:

Bukove masivne ploče, FJ, nastaju od kratkih drvenih lamela različite dužine, spajanjem najpre po dužini, a potom i po širini.

Bukove masivne ploče mogu biti u kvalitetu AB, BB i BC.

.